Eylül 2009 için arşiv
>***bazı yiyeceklerin esrarı(peygamberimizin dilinden)

>

Bazı yiyecek ve içeceklerin Fazileti ve Hikmeti.
.

Yemekten önce tuza banmak :

   ***Çünkü tuzda 70 derde şifa vardır : Sinir, Cüzzam, baras, karın ağrısı ve baş ağrısı hastalıklarına iyi gelir.
Nitekim Peygamberimiz S.A.V. Efendimiz Hazreti Ali r.a. a hitaben şöyle buyurmuşlardır
” Ey Ali, yemeğe tuzla başla ! Çünkü 70 derde devadır. O dertlerın bazıları şunlardır : Sinir hastalığı, cüzzam, baras, karın ağrısı ve diş ağrısı.”

Diğer bir Hadisi Şerifte şöyle buyurulmaktadır
” Katıklarınızın en büyüğü tuzdur.”

Mecmauladab kitabından

BAL

***Yetmiş Peygamber bal´a bereketle dua ettiler. Hem Kuranı Azimuşşanda onun hakkında

فِيهِ شِفَآءٌ۬ لِّلنَّاسِ
” Onda insanlar için şifa vardır“(Nahl suresi Ayet 69)
Kim her ay üç sabah bal yerse o ayda hiç bir hastalık görmez.
Bir Hadisi Şerifte
“ Helal bir dirhemle bal satın alınıp yağmur suyu ile içilirse, her hastalığa şifa olur.”

PİRİNÇ

***Pirinç pilavını yerken Rasulullah S.A.V. Efendimize Salevat getirmelidir.
Bir Hadisi şerifte pirincin önemi şöyle anlatılır.

” Ben Latif bir cevher idim. Arşın etrafını dolaşıyordum. Allahu Teala bana nazar eyledi. Sıkıldım ve terledim. Benden yedi damla ter düştü;
Allah-u Teala
birinci damladan Ebu Bekir´i
ikinci damladan Ömer´i
üçüncü damladan Osman´i
dördüncü damladan Ali´yi yarattı.
Beşinci damladan Gül
Altıncı damladan Pirinç
Yedinci damladan Kabağı yarattı.”

Fudayl bin Iyaz hz.leri anlatıyor :
Ben Caferibni Muhammedibni Sadık hz.lerinin meclisine vardım. Yemek ( Pirinç)yiyordu, bana dediki;
” Ben babam Muhammedden O da babası Hüseyinden, O da babası Ali bin Ebu Talib´den, O da Fahri Kainat Efendimizden işitmişler. ( Bu kişi Hz.Hüseyin Efendimizin torunu.)
-” Hububat içinde en ilk Vahdaniyeti İlahiyyeyi, Benim nübüvvetimi, Kardeşim Ali´nin Velayetini, muvahhid ümmetim için Cenneti ikrar ve itiraf eden PİRİNÇ danesidir.

Hadis : Miracta Cenneti adn´e dahil oldum, en evvel bana arz olunan Pirinç idi.

Hadis : Yerden çıkan her şeyde bir şifa ve bir zarar vardır.
Pirincin sadece şifası vardır.

Hadis : Eğer pirinç insan farz olunsa , gayet halim bir adam olurdu.

Hadis : Pirinç hayat sahibi olması farz olunsa İnsan,
İnsan olsa erkek,
erkek olsa Salih,
Salih olsa Veli,
Veli olsa Nebi,
Nebi olsa Mürsel,
Mürsel olmasi lazım gelse, ben olmaklığım farz olurdu.

Mecmauladab ve notlarımdan

BAKLA

***Hadisi şerifte : Kim Baklayı kabuğu ile birilkte yerse, Allahu Teala o nisbette hastalığı çıkarır.
Bundaki sırrı şöyle açıkladılar : Baklanın kabuğunda elif şeklinde bir parça vardır.
Kabuğunda fayda mulahaze edilebilir.

Şiratulislam

ÇÖREK OTU:

***Hadis-i şerif
“Çörek otu ölüm hariç bütün derde şifadır.”

Çörek otunun hastalıklara şifâ oluşu hakkında Hz.Aişe şöyle demiştir: Hz.Peygamber buyurdu ki: “Şu kara tane (çörek otu) sâ’dan başka her hastalığa şifâdır.” Ben de sâm nedir? diye sorunca Rasûl-i Ekrem “ölümdür” diye cevap verdi.1

Çörek otunda bütün hastalıklara devâ olma hususiyeti vardır. Çünkü bunu en iyi Allah ve Rasulü bilir. Rasûl-i Ekrem’in bu haberi “Kim sabahleyin acve denilen hurmadan yedi tane yerse o gün zehir ve sihir ona zarar vermez.”2 “Sineğin iki kanadının birinde zehir, diğerinde panzehir vardır.”3 hadislerindeki haberleri gibidir. Bunun başka örnekleri de vardır. Bu haberler Hz.Peygamber’in (s.a.v.) mucizelerindendir.4

Çörek otu, alaca denen hastalığa ve sıtmaya karşı şifâlıdır. Midenin şişkinliğini giderir, nefes tıkanıklığını önler, devamlı kullanılırsa bevli, hayzı ve sütü arttırır. Sirkeyle karıştırılıp içilirse kurtları döker. Nezleye karşı da şifâlıdır. Ekmeğe karıştırılıp yenilirse nefes darlığı, felç, baş ağrısı gibi hastalıklara karşı faydalıdır.5

kaynaklar:

1. Müslim, ag. esr., es-selâm, had.88. Çörek otu, bir bitki cinsidir. Orta Avrupa, Akdeniz çevresi ülkeleri ile Batı Asya’da yabanî olarak yetişir. 16 türü vardır. Baharat ve süs bitkisi olarak da yetiştirilir. Bk. Türk Ansiklopedisi, XII, 132)

2. el-Buhârî, es-Sahîh, el-et’ime, B.43; et-tıb, B.52.

3. el-Buhari, Bedu’l-halk, 17.

4. ez-Zehebî, ag. esr., s. 43.

5. Geniş bilgi için bk. ez-Zehebî, ag. esr., s. 43

PATLICAN

***Hadisi şerif : Kim onu zararlı niyetine yerse, o zararlı olur.
Kim de onu deva niyetiyle yerse deva olur.

Abdullah b. Abbas r.a.dan
Ensardan bir zatın ziyafetinde Rasulullah S.A.V. ile beraberdim. Bir tabak içerisinde sofraya patlıcan getirmişlerdi.
Orada bulunanlardan biri dediki
– Ey Allahın Rasulu patlıcan safra yapar, ağız kokusunu çirkinleştirir ve ondan maraz hasıl olur.

Bunun üzerine Peygamberimiz S.A.V. şöyle buyurdu ;
” Sus ! Sus ! Sus ! böylece onu susturduktan sonra şöyle buyurdu :
” Mirac gecesi Cennet-i Mevaya girdim. Sidre-i müntehayı gördüğümde bir de baktım ki altında patlıcan dallarında asılıydı.
Cebrail a.s. a sordum
– “

Bu patlıcandır değilmi ?”
– ” Evet ey Muhammed ! Bu Allahın birliğini, senin de peygamberliğini ikrar ve itiraf eden ilk ağaçtır .” dedi.
Hadis-i şerif : Ne güzel yeşilliktir o ! Onu iyice pişirin. Onu iyice süsleyin. Ondan yiyin. Hemde çok yiyin. Çünkü o, Allaha iman eden ilk ağaçtır. Onu yiyen hikmetli sözler konuşur, ayrıca dimağı tazeler, mesaneyi takviye eder cimaı kuvvetlendirir. “

Mecmauladab

KABAK

Hadis-i şerif : “Kabak dimağı güclendirir aklı artırır.”

Yine Hazret-i Âişe’den rivayet edildiğine göre, Peygamberimizin sevdiği bir yiyecek de kabak idi. “Çünkü o, zikrullah esnasında kalbe rikkat verir.” buyururlardı.

MERCİMEK:

***Hadisi şerif : “Mercimek yemelisiniz ! Çünkü O mübarektir. Kalbi yumuşatır, göz yaşını akıtır. Allah c.c. onda 70 Peygambere bereket halk etti.“

AYVA ( Sefercel)

Hadisi şerif : “Ayva yiyiniz ! O kalbi aydınlatır. Göğüs darlığıni önler.”
Hadisi şerif : “Aç karnına yiyiniz. Çünki o göğsün sıkıntısını giderir.”

Hadisi şerif : ” Ayva yiyiniz, çünki o göğsü toplar, kalbe cesaret verir ( doğacak) çocuğuda güzelleştirir.
Ayva yemek kalbi cilalandırır.
Korkak kimseye cesaret verir.
Mideye kuvvet verir.
kanı ıslah eder, bulantıyı önler, idrarı söktürür, susuzluğu önler
Hamile kadın üçüncü ve dördüncü aylarda yerse doğacak çocuk gayet güzel olur.
Geçmiş milletlerden bir kavmin çocukları çirkin doğarmış. Peygamberlerine bundan yakınmışlar.
Cenabı Hakk c.c. tarafından o kadınlara hamile iken ayva yedirmek hakkında O Peygambere vahy geldi.
Ne varki çok yememeli ve bıçaklada kesmemeli
Çünki bıçak ondaki hasse ve suyunu ceker.

Mecmauladab

NAR:

***Hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur ;

” Her Narda mutlaka Cennet sularından bir damla vardır.”

Onun için nar yerken çok dikkat etmek, tek bir danesini bile yere düşürmemek, yerken kimseyi ortak etmemek gerekmektedir.
Çünki Cennet suyunun bulunduğu damla düşen danede, yahud başka birine verilen danede olabilir.
Bu yüzden asıl Nar yiyen kişi ondan mahrum kalabilir.
Onun için buna çok dikkat etmek lazımdır.

Hz.Ali r.a. ” Narı etli kısmıyla beraber yiyiniz. Zira Nar mideyi tabaklayıp temizler. “

Narın danelerinde bulunan o ince zarında pek yararı vardır. Mideye son derece faidelidir.
Ona ” Dibağul-Mideti” (mideyi sertleştiren geren )denilmiştir.

Ekşi nar ile tatlı narı, zarları ile sıkıp içmek harareti def eder. İshal ve safrayada iyi gelir.

Mecmauladab

Hindiba:
***Rasulullah S.A.V. Efendimiz : ” Hindiba edinmelisiniz ! Cünkü, hic bir gün yokturki onun üzerine cennet damlalarından bir damla damlamasin “ buyurmuslardir.

Mecma-uladab

Herise (Keşkek) yemek.:

***Keşkek yemeğe devam etmekte iyididir.

Cebrail a.s. bunu Peygamberimize öğretmişlerdir. Faideleri pek çoktur.Gece ibadete kalkmak için insanı dinç kılar.

SÜTLÜ BULAMAÇ (Telyine):

***Arpa ve buğday ununa yağ ve süt karıştırılarak pişirilen bir nevî muhallebidir. Peygamberimiz:
“Gerçekten sütlü bulamaç, hastanın midesini kuvvetlendirip rahatlatır, bazı üzüntülerini de giderir.” buyurmuştur.

Sütlü bulamaçla ilgili Hazret-i Âişe -radıyAllâhu anha- şöyle demiştir: “Bir defasında göğsümde bir sertlik ve başımda bir ağrıdan dolayı Rasûlullah’a şikayette bulundum. O da:

“– Ey Âişe, sana sütlü bulamacı tavsiye ederim, zira sütlü bulamaç bu şikayetlerini giderir.’” buyurdu.

Hatta ehl-i beytten biri hastalanınca, ocaktan bulamaç tenceresi hiç inmezmiş, ta ki o hasta iyileşene veya ölene kadar..

Hadisi serifte “Telyine (bulamaç) hastanın moralini düzeltir, üzüntülerin hiç olmazsa bir kısmını giderir” buyurmuşlardır.

ÜZÜM:

***Hem katıktır, hem meyvedir.Üzümü ekmekle yemek sünnettir.

Üzümü tane tane yemelidir.

Hz. Aişe validemiz Rasulullah s.a.v.in sol eline üzüm salkımını alıp , sağ eli ile tane tane yedigini rivayet etmiştir.

Kuru üzümü taze üzüm ile yemek sünnettir.

Şiratulislam

KURU ÜZÜM:

***Onun hakkında :

” Kuru üzüm yemeniz lazımdir. Ekşimeye iyi gelir, balgamı söker, damarları kuvvetlendirir, vücuda ferahlık verir, yorgunluğu giderir, ahlakı güzelleştirir, ruhu hoş tutar üzüntüyüde giderir.”

Hazreti Ali r.a. :

“Kim günde yirmibir kırmızı üzüm tanesi yerse, cesedinde kerih görünen hiç bir şey kalmaz”

İmamı Zuhri ” Hadisi şerif ezberlemek isteyen, kuru üzüm yesin “ dedi.

Bunun faidesi de pek çoktur. Hele onu fıstık ile karıştırıp yemek, unutkanığı giderir, zihni açar, aklı geliştirir. Ancak kuru üzümü yerken çekirdeğini çıkarmak gerekir.

Mecmauladab

İNCİR:

***İncir kalbi yumuşatır ,kulunç hastalığına iyi gelir aynı zamanda artığı olmayan pek güzel bir meyvedir.

Çok yararlıdır.

Tin suresinde

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيۡتُونِ

Tinde, incirde olan esrarı ilahiyeme yemin ederim. İncir meyvesinde çok büyük esrar vardır. Çünki Tinde(incirde) gıda olduğu gibi, bir çok mühlik(helak edici) hastalıklarada şifadir.

Sabah aç karnına incir yiyen insanda, nuzul hastalığı olmaz, böbrek hastalığı ve basuru dahi yok eder.

S.H.T.Hazretlerinin Amme tefsirinden

Hadisi Şerifte” İncir yiyiniz, eğer cennetten inen bir meyve vardır dersem onun incir olduğunu söylerim. Çünki basuru iyilesşirir, nikris hastalığınada iyi gelir.“

Zeytin:

**Tin suresinde

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيۡتُونِ

Zeytinde olan esrarı ilahiyeme yemin ederim.

Zeytin yemeğe devam eden insanda basur hastalığı, böbrek hastalığı görülmez.

Keza zeytindede çok esrar ve şifalar vardır.

Hatta çekirdeğinde dahi keramet çoktur. Zira meyveler içerisinde Zeytin ve hurmanın çekirdeği gibi sert çekirdek olmadığı halde midede bu çekirdekler erir.

Yani mide bunları eritir. Diri olarak çıkmaz, diğer meyve ve sebzelerin çekirdekleri ise midede erimeyip diri olarak çıkar.

Diğer meyve ve sebzelerin gerek kabuk ve gerek çekirdeğinde atılacak yeri vardır.

İncir ve zeytinde atılacak yeri yoktur.

İşte bu incir ve zeytinde hayat için o kadar menfaat vardırkı, onların çekirdeğinde dahi çok büyük menfaatler vardır.

S.H.T.Hazretlerinin Amme tefsirinden

Hadis : Zeytinin yağına dikkat gösterin! Onu yiyin, onunla yağlanın, çünki basur hastalığına iyi gelir.

Hadis: Zeytin yağıni yiyin, Onunla yaglanın( Yağ olarak kullanın, Çünki cüzzam hastalığı dahil, tam yetmiş derde devadır.

Mecmauladab

Kara Helile:

***Hadis: “Siyah helile( helilec) edinmelisiniz. Onu için ! Çünki o cennet ağacındandır. Acıdir, fakat her hastalığa şifadır.“

Mecmauladab

SU

Peygamberimizin içeceklerden en çok sevdiği ise, soğuk ve tatlı olanı idi.
Peygamberimiz -sallAllâhu aleyhi ve sellem- özellikle yolculuklar sırasında ashabına su dağıttırırdı. Bir yolculuğu sırasında Efendimiz bir yerde durmuş ve yanındakilerden su istemiş, elini ve yüzünü yıkadıktan sonra, sudan içmiş ve yanındaki sahabelerine de:

“– Siz de yüzünüze, boynunuza bir miktarını dökün.” buyurmuştur.

Rasûlullah -sallAllâhu aleyhi ve sellem- su içtikten sonra şöyle dua etmiştir:

“Rahmetiyle suyu tatlı olarak yaratan, acı ve tuzlu yaratmayan Allâh’a hamd olsun.”
Peygamber Efendimiz bir başka hadîs-i şerifinde ise, su için şöyle buyurmuştur:
“Allâh suyu temizleyici olarak yarattı. Tadını, rengini veya kokusunu değiştiren maddeler dışında hiçbir nesne onu pislemez.”

SÜT

Peygamber Efendimiz sütü severdi. Şöyle buyururdu:
“Yüce Allâh bir kişiye süt ikram ederse, o kimse sütü içeceği zaman; Allâh’ım bize bu sütü bereketli kıl, bize daha çok süt ihsan et diye dua etsin. Çünkü yiyecek ve içeceklerin yerini tutan, açlığı ve susuzluğu gideren sütten başka bir gıda bilmiyorum.” demiştir

SİRKE:

***Cabir r.a.: demiştir ki, bir defasında Rasûlullah s.a.v. ehline ailesine evde bir katık bulunup bulunmadığını sorduklarında:
“– Evde sadece sirke var.” denildi. Efendimiz s.a.v.onu isteyip:

“– Sirke ne güzel katıktır.” diye yemeye başladılar.

Cabirr.a.: “Rasûlullah s.a.v.den bu sözü işiteli beri sirkeyi severim.” demiştir.

UN HELVASI
***Cibrail a.s.in Peygamber Efendimiz’e gece namazında, beline kuvvet vermesi için, un helvası yemesini tavsiye ettiği rivayet edilir.

Hz. Âişe r.a.’ın şöyle dediği nakledilir:
“Rasûlullah s.a.v. hiçbir taama,yemeğe un helvası kadar sevinmezdi.

Onu sever, kendisine ikram edilince de yüzünde ferahlık görülürdü.”

SİNAMEKİ
Raziyane ve sinamekiyi kullanın !
Çünki o ölüm hariç , tüm hastalıklara şifadır.

Mecmaul adab

KEREVİZ

Kereviz, Hızır a.s.ın yemeğidir.

Kereviz, unutkanlığı giderip hafızayi kuvvetlendirir.
Kalbi temizler
idrari söker
mideye iyi gelir
gazı giderir
Karaciğeri temizler
Cinnet ve cüzzama faide verir
Öksürüğüde iyi gelir
Sar´a hamile ve emziklilere zarar vermektedir

Şir-atulislam

ET

Peygamberimiz -sallAllâhu aleyhi ve sellem-:
“Et, dünya ve ahirette yiyeceklerin efendisidir.” buyurmuşlardır.

Peygamberimiz’in en çok koyunun kürek ve ön kollarının etini sevdiği rivayet edilir. Bir hadîs-i şerifte:

“– En iyi et, koyunun sırt etidir.” buyurmuşlardır.

Hayvanların sağ taraf etleri, sol taraf etlerinden daha üstün ve hafiftir. Et, işkembeden uzaklaştıkça değeri artar. Yine bir hadislerinde:

“Sizden biriniz çorba yapmak için et satın aldığında suyunu çok koysun. Zira yiyen kişi çorbanın içinde et bulamazsa, suyundan içer. Çünkü et suyu, iki etten birisidir.” demişlerdir.

Alıntı : bilgiçagı.net

Add a comment 12 Eylül 2009

>DİNİ GİFLER

>GİFLERİN HTML KODLARINI MURATENA.BLOGCU.COM DA bulabilisiniz…..
Add a comment 01 Eylül 2009

>ÜSTAZIN sözlerinden

>


***”Biz Peygamber Efendimizden ayrı geçen zamanımızı ölü addederiz” buyurmuşlardır.

***Hz. Üstazımız “Bir evladımın hatırı için yıkık değirmeni kırk yıl beklerim” buyurmuşlar.***Hz. Üstazımız “Bir evladımın hatırı için dünyanın altını üstüne getirsem Ey Süleyman sen ne yapıyorsun diye soran olmaz” buyurmuşlardır.


***Hz. Üstazımız “Bir evladımın kesip attığı murdar kör tırnağı dünyalara değişmem” buyurmuşlardır


***Hazretimiz vitir namazında salat-ı münciyenin okunması hakkında o kadar garanti vererek “Bunun ne kadar sevabı varsa size ait ne kadar günahı varsa bize aittir” buyurmuşlardır
 
***1-Cemiyet içerisinde dişlerinizi karıştırmayın.2-Ellerinizi arkaya bağlamayın.


3-Ellerinizi apuç arasına koymayın.


4-Burnunuzu karıştırmayın.


***Uyku bir kantar, uyudukça artar…Altı saat yeter, yeter de artar.
 
***Dünya ve nefisten ittika ediniz. Çünkü onlar Harut ve Marut ismindeki meleklerden sıhr ederler.***Mübarek Receb-i Şerif’in ilk gecesinde yapılan dualara red yoktur. Bilhassa ilk cuma gecesinde. Çünkü bu ayı Hz. Allah zatına tahsis etmiştir.


***Siz birer aletsiniz. Alet kendi kendine faydalı olamaz. ehil olan biri o aleti kullanırsa faydalı olur. Siz de bir alet olduğunuza göre ihlasınız nisbetinde faydalı olursunuz. (Nusret Ermişhan)

***Sizler bizi bulamazdınız. Amcak alem-i ervahta kimlerin ruhları ruhumuzu görmüş, tanışmış olanlar bizi bulurlar. Yok şayet öyle değilse sene içinde kandil geceleri var. O geceye has rahmeti ilahi nüzül eder. Nüzül eden rahmet-i ilahi o gece doğan çocuklara isabet eder. O çocuklar da ilerde bizi bulurlar. Yine öyle değilse, ecdadımızın arasında duası müstecah olan zatlar varmış. Onlar dua etmişler “Ya Rab ne olur lutfunla kereminle mukaddes dinine, mukaddes kitabına hizmet yapacak Fuyuzat-ı İlahi ile alakadar olacak torunlar nasip et”. (Nusret Amca

***Misafirhanede ders okurlarken Hasan Arıkan Abi Dünya hayatından çok soru sorarmış. Bir gün yine “görüyoruz bazıları devam edemiyorlar. Bu halden çok korkuyoruz. Devam için ne yapmak lazım” diye sorar. “Evladım bu kolay değildir. Gecelerde iltica saatleri var. O saatleri takip edersiniz, çok çok iltica edersiniz. Böylece devam edersiniz”. (Nusret Amca)

***Salikler sahibi nezdinde müsavi itibara sahiptir. Sadece merbutiyyet, muhabbet, gayret ehli olanlar cevher yüklü olan develerle yüksüz develerin farkı gibi itibar olunur

***Hazretimizbuyurmuş ki: kardeşliğin üç derecesi vardır.1- Edna : Kardeşinin seninle aynı seviyede olmasını istemek


2- Evsed : Kardeşinin kendisinden biraz daha ileride olmasını istemek.

3- Ala : Kardeşini kendi nefsine tercih etmek ki bu Eshab-i Kiram’ın ahlakıdır.
***Rabıtayı, rabıta hakkında çok sohbet dinleyen, çok duyan, çok bilen anlamaz. Ancak rabıtayı yapabilenler anlayabilir.
 
 
***Hazretimizin evlatları insanlar arasında Allah’ın nuru ile yürürler ve hemen seçilirler, seçilmelidirler. Eğer seçilmezler ise ehl-i maneviyat olamamışlardır. ( Kafir de münafık da kardeşimizin hepsini seçebilir).
 
 
***Saçımızı da sakalımızı da kigasla (kınayla) boyamak caizdir.
 
***Bu yolda terakki iki yolladır.1- Kendini kusurlu görmek (nefsini itham etmek). Acziyet deryasından bir an bile çıkmayacağız. Bu yolda en güzel şey kendini kusurlu görmektir (amelini, niyetini, hizmetini). Bir insanın iyi yapıyorum demesi halinde o insan “ne iyi ışık veriyorum” diyen lamba gibidir. Kablo kesilse lamba hiç ışık veremez. İnsan da aynıdır.


2- Büyüklerin sohbeti onların duası. Allah-ü Teala’ya varan en kestirme yolu bulmuşuz. Allah birdir, ona giden yol da birdir. Saçımızın tepesine kadar günah çukurunda olduğumuza inanacağız. Büyükler böyle büyük olmuşlar.
 
 ***Nefse itimat olmaz. Ben iyiyim, ben yolumu buldum artık ayrılmam demek olmaz. Sırat’a gelinceye kadar rahat olmayız. Kendimize asla güvenmememiz lazım çünkü nefis her an yıkabilir.
 
***Binlerce rekat rabıtasız kılınan namaz bir dakikalık hakiki rabıta ile denk olamaz. Duyulduğu halde amel edilmeyen sohbetler (ilimler) zarardır. Çünkü bilindiği halde amel edilmemiş olur.
 
***Kardeşlerim hizmet için zaman ve mekan yoktur. Bakının Eshabdan Hz. Hanzala gibi.
 
***Herkes eceli ile ölür. Eceli gelmeden öldü denmez.
 
***İnsan ya bir hırsızlık yapar da korkar, ya da bir kötülük yapar da korkar. Bu yolda gidelim. Manevi hizmetlerde korkmayalım. Dünyaya direk mi kalacağız, bir gün mutlaka öleceğiz. Ancak tedbir korkaklık değildir
 
***“Altın diş taktırdıysanız söktürmeyin, taktırmadıysanız taktırmayın” buyurmuş
 
***Efendimiz fakirliği tercih ettiği için Hazretimiz de fakirliği tercih etti.***Benim evlatlarım İstanbul’a yırtık kara lastiklerini sürüye sürüye gelirler, bir İstanbul Efendisi olarak dönerler.

***Hazretimiz “En cılız Müslüman’a (Cehennemden çıkıp Cennete giren en son kişi) Hz. Allah dünyanın on katı ayrı mekan tahsis edecek Cennette (bir’ e on).***Bir Müslüman son nefesini verirken kendisindeki sevinç, zifaf gecesi günü sevinci kendisinde olan genç gibidir” buyurmuşlardır.

***Hazretimiz gece biraz dalarmış, hemen “çok gaflet ettik kalkalım” buyururlarmış.

***Sonuna kadar bu yolda devam edebilmek kolay değil. Ancak geceleri duaların kabul olduğu saatlerde kalkıp Allah-ü Teala’ya iltica edip ve merkezi Muhammediyye’ye bağlı olmak şartıyla.***Dünyada en büyük ve en zor şey, büyüklerin gözünde yer tutup o makamı muhafaza etmektir

***Benim evlatlarım öyle yaşarlar ki dilleri konuşmasa halleriyle irşad ederler.

***“Doğu sınırından Rus askerleri girdi geliyorlar” deseniz aldırmazlar ve korkmazlar. Ancak dağdan ovaya iki tane Nakşi dervişi inmiş deseler, herkesin tüyleri ürperir ve onu yok etmek için uğraşırlar ve ona düşman olurlar.

***Güzel Kur’an’ımızı güzel okuyunuz. İnsan Kur’an-ı Kerim’i güzel ve çok okuduğu müddetçe Cennetteki makamı yükselir. Yüksek makamlara nail olur.***Evladım sizin alıp verdiğiniz her nefesten haberimiz vardır.


                  DEVAM EDECEK………………

Add a comment 01 Eylül 2009

Sayfalar

Kategoriler

Bağlantılar

Meta

Takvim

Eylül 2009
P S Ç P C C P
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Posts by Month

Posts by Category